De oprichting vond plaats op 14 november 1985.

 

Het statutaire doel van de vereniging is:

  • behouden of doen behouden van al hetgeen uit historisch oogpunt van belang geacht kan worden, voor zover dit betrekking heeft op de gemeente Veenendaal en directe omgeving;
  • het in stand houden en/of eventueel wederoprichten van historische monumenten en gebouwen;
  • het aankweken van belangstelling voor datgene wat het verleden van de gemeente Veenendaal betreft;
  • verzamelen, bewaren, publiceren, uitgeven van een verenigingsblad, lezingen enz.

Documentatiecentrum

Kees Stipplein 78, 3901 TP Veenendaal
telefoon 0318 - 582 668
Openingstijden documentatiecentrum:
dinsdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur
donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur 
zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur
Of per afspraak via 06 54 91 19 91

 

Activiteiten

Vier maal per jaar wordt er een bijeenkomst belegd, waar via lezingen, film- en fotopresentaties aandacht wordt geschonken aan de geschiedenis van Veenendaal. Deze bijeenkomsten zijn ook voor niet-leden toegankelijk.

Eveneens vier maal per jaar verschijnt ons verenigingsblad, met boeiende artikelen over uiteenlopende onderwerpen, met betrekking tot de plaatselijke historie.

Met enige regelmaat verzorgt de Historische Vereniging boekuitgaven of andere publicaties. Deze uitgaven zijn vaak het resultaat van studies door onze werkgroepen, waarover u elders op deze site wordt geïnformeerd.

 

Beleidsplan

Het beleidsplan van de vereniging is onlangs door het bestuur geactualiseerd en opnieuw vastgesteld. U kunt een exemplaar van het beleidsplan opvragen door hier te klikken. Ook kunt u het huishoudelijk reglement inzien door hier te klikken.

 

Nieuws

Nazaten oud-strijders gezocht

De volgende Veenendalers waren volgens in het gemeentearchief berustende documenten in militaire dienst tijdens de Slag bij Waterloo:   

lees meer

Veenendaal in de Franse tijd en de slag bij Waterloo in 1815

Burgemeester Wouter Kolff zal vrijdag 28 augustus 2015 op Gedenkpark De Oude Begraafplaats een bord onthullen.

lees meer

Tweede ledenbijeenkomst 2015

Donderdag 25 juni a.s. spreekt de heer Johan Huibers over Architectuur in Veenendaal.

lees meer
Inschrijven?Ga naar ons inschrijfformulier

Veenendaal van vroeger

Heb je altijd willen weten hoe Veenendaal er vroeger uit heeft gezien? Ga dan naar ‘kiekjes’ en blader door de foto’s.

lees meer