De vereniging

De vereniging is opgericht op 14 november 1985, met als doel:

 • behouden of doen behouden van al hetgeen uit historisch oogpunt van belang geacht kan worden, voor zover dit betrekking heeft op de gemeente Veenendaal en directe omgeving;
 • het in stand houden en/of eventueel wederoprichten van historische monumenten en gebouwen;
 • het aankweken van belangstelling voor datgene wat het verleden van de gemeente Veenendaal betreft;verzamelen, bewaren, publiceren, uitgeven van een verenigingsblad, lezingen enz.

Hier kunt u lezen wat onze ambities zijn in de aanloop naar 2020.

 

Documentatiecentrum

De vereniging beschikt over veel beeldmateriaal, documenten en publicaties die verband houden met Veenendaal en zijn Veenendalers. Regelmatig wordt daar waardevol materiaal aan toegevoegd, bijvoorbeeld door schenkingen van particulieren en bedrijven. Een groep van acht vrijwilligers houdt zich bezig met het digitaliseren en archiveren hiervan, waardoor het toegankelijk wordt voor geïnteresseerde bezoekers en onderzoekers. Het documentatiecentrum is vrij toegankelijk.

Klik hier voor de openingstijden.

Kees Stipplein 78, 3901 TP Veenendaal
telefoon 0318 - 582 668

Helpt u zoeken?

Wij hebben in het documentatiecentrum veel oude foto's waarop personen staan waarvan wij de namen niet kennen, of niet weten waarom-, of ter gelegenheid waarvan de opname is gemaakt. Helpt u ons om deze puzzels op te lossen?

 

Activiteiten

Vier maal per jaar wordt er een bijeenkomst belegd, waar via lezingen, film- en fotopresentaties aandacht wordt geschonken aan de geschiedenis van Veenendaal. Deze bijeenkomsten zijn ook voor niet-leden toegankelijk.

Eveneens vier maal per jaar verschijnt ons verenigingsblad, met boeiende artikelen over uiteenlopende onderwerpen, met betrekking tot de plaatselijke historie.

Met enige regelmaat verzorgt de Historische Vereniging boekuitgaven of andere publicaties. Deze uitgaven zijn vaak het resultaat van studies door onze werkgroepen, waarover u elders op deze site wordt geïnformeerd.

 

Nieuws

Op onze Nieuwspagina vindt u de volgende onderwerpen:

 • Wandeling op de Munnikenhof langs graven van oorlogsslachtoffers in mei 2017
 • 'Ergens in Veenendaal', onze rubriek in de Rijnpost: Arie van Hensbergen, de parkeerwachter van het Zwaaiplein, door Anne Slok
 • 10 Jaar Grebbelinieontwikkeling in beeld
 • Kort verslag van een lezing door Martin Brink op 21 september jl
 • Monumentaal groen in Veenendaal, een artikel geschreven door Wim van Heteren

Onder de Nieuwspagina vindt u de sub-pagina Andere media, met artikelen uit andere bronnen. Deze vallen niet onder de redactionele verantwoordelijkheid van de Historische Vereniging Oud Veenendaal. Artikelen:

 • Veenendaal in de Franse tijd, door Margreet Helder op de site www.infonu.nl;
 • Kees van Dijk zoekt de oude grens (1), door Kees van Dijk in De Rijnpost 28 juni 2017
 • Marechaussee in Veenendaal, door Margreet Helder op de site www.infonu.nl

 

 

 

Nieuws

Arie van Hensbergen, de parkeerwachter van het Zwaaiplein

lees meer

"Museumstukken en meer", kort verslag van een lezing door Martin Brink.

lees meer

Monumentaal groen, een artikel geschreven door Wim van Heteren.

lees meer
Inschrijven?Ga naar ons inschrijfformulier

Veenendaal van vroeger

Heb je altijd willen weten hoe Veenendaal er vroeger uit heeft gezien? Ga dan naar ‘kiekjes’ en blader door de foto’s.

lees meer.