De oprichting vond plaats op 14 november 1985.

Het doel van de vereniging is:

 • behouden of doen behouden van al hetgeen uit historisch oogpunt van belang geacht kan worden, voor zover dit betrekking heeft op de gemeente Veenendaal en directe omgeving;
 • het in stand houden en/of eventueel wederoprichten van historische monumenten en gebouwen;
 • het aankweken van belangstelling voor datgene wat het verleden van de gemeente Veenendaal betreft;
 • verzamelen, bewaren, publiceren, uitgeven van een verenigingsblad, lezingen enz.

Hier kunt u lezen wat onze ambities zijn in de aanloop naar 2020.

Documentatiecentrum

De vereniging beschikt over veel beeldmateriaal, documenten en publicaties die verband houden met Veenendaal en zijn Veenendalers. Regelmatig wordt daar waardevol materiaal aan toegevoegd, bijvoorbeeld door schenkingen van particulieren en bedrijven. Een groep van acht vrijwilligers houdt zich bezig met het digitaliseren en archiveren hiervan, waardoor het toegankelijk wordt voor geïnteresseerde bezoekers en onderzoekers. Het documentatiecentrum is vrij toegankelijk.

Klik hier voor de openingstijden.

Kees Stipplein 78, 3901 TP Veenendaal
telefoon 0318 - 582 668

Helpt u zoeken?

Wij hebben in het documentatiecentrum veel oude foto's waarop personen staan waarvan wij de namen niet kunnen, of niet weten waarom- of ter gelegenheid waarvan de opname is gemaakt. Helpt u ons om deze puzzels op te lossen? Klik hier voor het raadsel van de maand.

Activiteiten / nieuws

Vier maal per jaar wordt er een bijeenkomst belegd, waar via lezingen, film- en fotopresentaties aandacht wordt geschonken aan de geschiedenis van Veenendaal. Deze bijeenkomsten zijn ook voor niet-leden toegankelijk.

Eveneens vier maal per jaar verschijnt ons verenigingsblad, met boeiende artikelen over uiteenlopende onderwerpen, met betrekking tot de plaatselijke historie.

Met enige regelmaat verzorgt de Historische Vereniging boekuitgaven of andere publicaties. Deze uitgaven zijn vaak het resultaat van studies door onze werkgroepen, waarover u elders op deze site wordt geïnformeerd.

Op onze Nieuwspagina vindt u de volgende onderwerpen:

 • Het blad Oud Veenendaal gaat er heel anders uitzien
 • Onze maandelijkse rubriek in de Rijnpost: 'Over de molens in Veenendaal'
 • Veenendaal in de Franse tijd, door Margreet Helder
 • We hebben er een werkgroep bij: Behoud kerkje in de Zandstraat
 • De sekte rond Zwarte Jannetje, door Margreet Helder
 • Foto- en filmavond op 15 december 2016 - een terugblik
 • Overdracht De Rijnpost aan ons documentatiecentrum
 • De komst van de marechaussee naar Veenendaal, door Margreet Helder

 

 

 

 

Nieuws

Ons blad krijgt een nieuwe lay-out

Het verenigingsblad Oud Veenendaal krijgt een geheel nieuwe lay-out, het formaat wordt groter en de inhoud kleurrijker.

lees meer

Over de molens in Veenendaal...

Lees het artikel dat Anne Slok namens de HVOV schreef voor de Rijnpost over de Nieuwe Molen en molen De Vriendschap.

lees meer

De komst van de marechaussee naar Veenendaal

In 1903 werd in Veenendaal een brigade marechaussee gestationeerd. De marechaussee trad op bij overtredingen en misdrijven en kwam in actie bij ongeregeldheden.

lees meer
Inschrijven?Ga naar ons inschrijfformulier

Veenendaal van vroeger

Heb je altijd willen weten hoe Veenendaal er vroeger uit heeft gezien? Ga dan naar ‘kiekjes’ en blader door de foto’s.

lees meer.