De oprichting vond plaats op 14 november 1985.

Het doel van de vereniging is:

  • behouden of doen behouden van al hetgeen uit historisch oogpunt van belang geacht kan worden, voor zover dit betrekking heeft op de gemeente Veenendaal en directe omgeving;
  • het in stand houden en/of eventueel wederoprichten van historische monumenten en gebouwen;
  • het aankweken van belangstelling voor datgene wat het verleden van de gemeente Veenendaal betreft;
  • verzamelen, bewaren, publiceren, uitgeven van een verenigingsblad, lezingen enz.

Hier kunt u lezen wat onze ambities zijn in de aanloop naar 2020.

Documentatiecentrum

De vereniging beschikt over veel beeldmateriaal, documenten en publicaties die verband houden met Veenendaal en zijn Veenendalers. Regelmatig wordt daar waardevol materiaal aan toegevoegd, bijvoorbeeld door schenkingen van particulieren en bedrijven. Een groep van acht vrijwilligers houdt zich bezig met het digitaliseren en archiveren hiervan, waardoor het toegankelijk wordt voor geïnteresseerde bezoekers en onderzoekers. Het documentatiecentrum is vrij toegankelijk.

Kees Stipplein 78, 3901 TP Veenendaal
telefoon 0318 - 582 668

Openingstijden documentatiecentrum:

dinsdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur
donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur 
zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur
Of per afspraak via 06 54 91 19 91

Helpt u zoeken?

Wij hebben in het documentatiecentrum veel oude foto's waarop personen staan waarvan wij de namen niet kunnen, of niet weten waarom- of ter gelegenheid waarvan de opname is gemaakt. Helpt u ons om deze puzzels op te lossen? Klik hier voor het raadsel van de maand.

Activiteiten

Vier maal per jaar wordt er een bijeenkomst belegd, waar via lezingen, film- en fotopresentaties aandacht wordt geschonken aan de geschiedenis van Veenendaal. Deze bijeenkomsten zijn ook voor niet-leden toegankelijk.

Eveneens vier maal per jaar verschijnt ons verenigingsblad, met boeiende artikelen over uiteenlopende onderwerpen, met betrekking tot de plaatselijke historie.

Met enige regelmaat verzorgt de Historische Vereniging boekuitgaven of andere publicaties. Deze uitgaven zijn vaak het resultaat van studies door onze werkgroepen, waarover u elders op deze site wordt geïnformeerd.

Beleidsplan

Het beleidsplan van de vereniging kunt u inzien door hier te klikken. Ook kunt u het huishoudelijk reglement inzien door hier te klikken.

 

Nieuws

Petitie

Stop de bezuinigingen op ons erfgoed! Minister Bussemaker van Cultuur schrapt 25 miljoen euro voor de instandhouding van monumenten. Teken de Petitie!

lees meer

De Munnikenhof 100 jaar

Oproep om ons - het liefst oude - overzichtsfoto's te sturen van deze begraafplaats.

lees meer

De Open Monumentendag 2016 werd gehouden op 10 september jl. Er was een gezamenlijk programma met de landelijke Dag van de Architectuur op vrijdag 9 september.

lees meer
Inschrijven?Ga naar ons inschrijfformulier

Veenendaal van vroeger

Heb je altijd willen weten hoe Veenendaal er vroeger uit heeft gezien? Ga dan naar ‘kiekjes’ en blader door de foto’s.

lees meer.