Bedrijvenregister 1996-2005

Naam van de onderneming    --    Bijzonderheden    --    Jaar/blz.

Advocatenkantoor jhr. Mr. K.J. Schorer en mr. B.R. Wesseling te Utrecht Adviseurs van Kerkvoogdij Hervormde Gemeente inzake uitvoering testament Isaäc van Schoonhoven met betrekking tot bouw Julianakerk 2003/47
Alto, Sigarenfabriek te Turnhout (België) Gift aan Rampenfonds (watersnood 1953) 2003/9
Amerongen, van Brandstoffenhandel 2002/69
Amerongse Courant Nieuws- en advententieblad voor Amerongen, Leersum, Doorn, Elst, Rhenen, Veenendaal en omstreken 2001/32/37
Anbeek van der Meijden Groothandel in tabaksartikelen 2002/64
Anker, Het Textielhandel van Gijsbert van Manen 2002/60
Architecten J.G. en P.K. Mensink te Apeldoorn Leverden het plan voor de Julianakerk 2003/47
AXA (AXA Stenman) Van oorsprong Veenendaalsche IJzerfabriek (G.H. van Leeuwen) met als bijnaam “de Tut-Tut”, in 1962 overgenomen door Zweeds bedrijf August Stenman AB 2002/73/74
Bank van lening Jacob Adolphs (Krefeld) e.a. 1999/6
Barneveld, ? van Grossier “aan de Parallelweg” 2002/63
Barneveld, Aart van Caféhouder 2001/56
Barneveld, Jan van Groentehandelaar 2001/56
Barneveld, W(illem) (Sr. & Jr.) van Kleermaker, kledingmagazijn 2001/54
Beco (Sigarenfabriek van Beek & Co.) Sigarenfabriek(je)
Marinus van Elst heeft sigarenbandjes van – in zijn verzameling 2001/75 2002/99
Beek A.L. & T. van Groothandelaren in textiel 1997/83
Beek, Gerrit van Begon omstreeks 1938 met zonen Willem, Jan en Maas een brandstoffenhandel, eerst aan de Zandstraat, later aan de Korte Molenstraat 2002/68 ev..
Beek, L(ouis) van Grossier in galanterieën en kramerijen. Broer van Willem Sebastiaan 2001/56/57 2002/57 ev.
Beek, R. van Textielwinkelier 2001/56
Beek, T. van (sr.) Handelaar in pannen, potten, gas- en aardewerk 2001/56
Beek, T. van (jr.) Grossier (schrijver van artikel De Achterkerkstraat) 2001/51ev.
Beek, T(eus) M. Grossier in zoetwaren; nam bedrijf van J. van de Loosdrecht over 2002/64
Beek, W(illem) S(ebastiaan) van
W.S. van Beek en Zonen Grossier; zoons T(eunis) en A(drianus) L(ouis) werkten me in het bedrijf
Grossier in woningtextiel en meubelen in de Julianastraat 2002/60 2005/83
Bennekom, fa. Van Transportonderneming 2003/8
Bergzicht Pension, mevr.r. E.J. van Doorn-Hootsen 1997/sep
Bie, kapper De (te Utrecht) Knipt en scheert watersnoodslachtoffers 1855 gratis 2005/8
Blanken & Van Buuren Vermicelli- en Macaronifabriek 1996/72/74 2001/20
Blankestijn Kaashandelaar 2001/56
Boers, Jan /(van de Weerd) Tabakswinkelier 2001/56
Boers & Zonen v/h fa. J. Aannemingsmaatschappij 1999/147/156/158
Bolderman Bakker in de Achterkerkstraat 2001/56
Bolderman, Job Winkelier in de Gortstraat 2005/81
Bos, H. (Boordenbos) Winkelier in herentextiel 2003/109
Bos, Steven/later Bertus (A.W.) Juwelier, Hoofdstraat 2005/76
Bosch, Barend van den Handel in huishoudelijke artikelen e.d. 2001/40
Bosch, Van den Groothandel in tabaksartikelen 2002/64
Bosch J. van den Magazijn van Manufacturen 1998/148
Bouman Kruidenier 2001/56
Bouman, Bart Schoenmaker 2001/56
Bouman, Willem Schoenmaker 2001/56
Bovenkamp G.J. van de Exportslagerij 1996/72
Bovenkamp, Teus van de Winkelier in de Gortstraat 2005/81
Brouwer, J. (te Ede) Schuldenaar bij fa. Wed. L.N. van Essen 2003/54
Brouwer Makelaar Woningbeheer 1996/75
Bruijs, H.W. Textiel groothandel, Patrimoniumlaan 27 2002/63
Budding, fam., bedoeld is kennelijk: Gebr. Buddingh Grossierderij in textiel, Julianastraat, later Patrimoniumlaan 2002/40
Budding, Kees Grossier in textiel en huishoudelijke artikelen (broer van Wim en Frans, die zijn naam echter zonder h schreef) 2002/61 ev..
Buddingh, W(im) G.F. Oprichter grossierderij in textiel, later met broer Frans 2002/60 ev..
Buddingh & van Rennes Edelman Sigaren
Marinus van Elst heeft sigarenbandjes van – in zijn verzameling 1999/48 2002/99
Buddingh Natuursteen Veenendaal BV
Steenhouwerij; schenker van het nieuwe Watersnoodmonument 1855, onthuld 11 maart 2005
Diederik Buddingh schenkt (aan HVOV) miniatuur van watersnoodmonument 2005/38/57 2005/87
Burck H. Boekhandel 1996/72
Burg, firma R. van den, Amersfoort Orgelhandel, leverde 1956 orgel voor aula begraafplaats 2004/48
Burken & van Ginkel, Makelaardij van Gehuisvest in vanouds het Groene Kruisgebouw 2005/118
Bureau Inventarisatie & Advies Monumenten Voert in 1988/89 inventarisatie van Veenendaalse monumenten uit in opdracht van de gemeente 2003/70 ev..
Cavansa (C.A. van Schuppen) Sigarenfabriek
Deelnemer optocht t.g.v. huwelijk J&B 7 januari 1937
Vermelding als kleinere sigarenfabriek dan Ritmeester/Panter
Marinus van Elst heeft sigarenbandjes van – in zijn verzameling
Op de rand van de blikken dozen van – stond C.A. van Schuppen
Opgericht door Cornelis A. van Schuppen (*1877-) 1999/45 2001/83 2001/91 2002/99 2005/72 2005/78 e.v.
Cohen Leverancier van ? aan Louis van Beek 2002/57
Cohen, Herman (te Arnhem) (Zaken)relatie van fa. Wed. L.N. van Essen 2003/54/55
Cohen en Zn. A. Tabaksspinnerij (1705) 1999/6/39
Cooten, Cornelis van Molenaar op de Stichtse molen, 1732
Davelaar, Evert Bodedienst/expediteur 2001/58
Degen Leverancier van ? aan Louis van Beek 2002/57
Diepeveen, Bernhard Grossier in textiel 2002/63
Diepeveen Frans Radiodistributie 1997/93
Diepeveen, Theo Grossier in textiel 2002/63
Di Gianni Grossierderij in bonnetterie van Jos van Schuppen 2005/83 e.v.
Dijk, Apotheker van (te Utrecht) Levert gratis medicijnen voor watersnoodslachtoffers 1855 2005/6
Dikkenberg en Bons Architecten, Van den Ondersteunt uitgave Geschiedenis van Veenendaal financieel 2001/16
Ditewig, Ben Klompenhandelaar, kleermaker, begrafenisondernemer 2001/56
Doorn, Rijk van Viswinkel 2001/55
Drost B. In kruidenierswaren en comestibles 1998/151/154/159
Drowning Man, The (eigenaar Yuri Landman) Strip(boeken)winkel 2001/38
Drukkerij Kemink & Zoon te Utrecht
Drukt vrijwel kosteloos 200 bewijzen van afgifte van de bijbels, gratis beschikbaar gesteld door het Nederlandsch Bijbelgenootschap aan watersnoodramp-slachtoffers 2005/10
D.S.(van Schuppen) Scheepjeswolfabriek 2003/36
Ede, fam. van Grossierderij in textiel, Julianastraat, later Kerkewijk 2002/40
Edelman Vermelding als kleinere sigarenfabriek dan Ritmeester/Panter
Marinus van Elst heeft sigarenbandjes van – in zijn verzameling 2001/91 2002/99
Eden, fa. R. Geluidsapparatuur 2003/103
Eden & Klumpenaar, Van Groothandel Aart van Eden & Frits Klumpenaar 2002/62
Edesche Courant Dag-/Week- of Reclameblad ?
Advertentie inzake de voorbespreking van de schattingen in verband met de ruilverkaveling in 1942 2002/91 2002/94
Eendracht, De Coöperatieve.e Inkoopvereniging (van arbeiders) 2002/40
Elst b.v., Bouwmaatschappij van Bouwbedrijf, bouwer aula begraafplaats 1985 2004/49
Ir. S.J. van Embden/ir. Roorda van Eysinga, stedenbouwkundig architectenbureau Ontwerpers van diverse uitbreidingsplannen voor Veenendaal, o.a. Franse Gat en Raadhuis 1967 2004/16
Emmelot, barbier (te Utrecht) Knipt en scheert watersnoodslachtoffers 1855 gratis 2005/8
Engelage Transportonderneming 2003/8
Ertman Kolenhandelaar 2001/56
Es, van Advocaat 2001/52
Essen, mr. L. Hermann van Advocaat en procureur 2002/60
Essen, fa. (Wed.) L.N. van Grossier koloniale waren
Pakhuis Het Suikervat etc.
Bedrijfsboek nader bekeken 1996/72/74 2002/61/62/64 1999/11/15/20 2003/52-56
Finkenflügel Schoenmaker 2001/56
Fluiter, de Bakker 2001/56
Fonteijn Leverancier van ? aan Louis van Beek 2002/57
Frisia De Wolspinnerij
Deelnemer aan optocht t.g.v. huwelijk J&B 7 januari 1937 1996/67 2001/80
Gasfabriek Directeur H.H. Prakke tevens directeur van het “Nieuw Leesgezelschap” 2002/47
Geenhuizen, van Kapper 2001/56
Geenhuizen, van Schildersbedrijf 2001/55
Gelderse Vallei”, Drukkerij “De Drukkerij van Nieuwsblad “De Vallei”; eigenaar W.F. ter Hoeven 2003/25
Geluk Horlogemaker, repareerde belangeloos uurwerken, die tijdens watersnood 1953 met water in aanraking waren geweest 2003/20
Gend & Loos, van Landelijk transportbedrijf met vestiging in Veenendaal 2002/60
Ginkel E. (A.P.) van Bloemist & Zaadhandel 1996/72, 1999/93
Ginkel, fa. A.P./Van Ginkel BV/Koninklijke Van Ginkel Groep Bloemisterij, hoveniersbedrijf en bloemenmagazijn “Flora”
Aankondiging lezing over 100-jarig bestaan
Nabeschouwing lezing 17 juni 2004 2003/91 ev. 2004/64 2004/90
Groot, M. de (te Amsterdam) Zakenrelatie van fa. Wed. L.N. van Essen 2003/55
Haas fa. Wed. A.W. de Hotel/autobusbedrijf/transportonderneming
Logement/stalhouder
Blijkens menukaart eigenaren van De Korenbeurs (Markt), De Roskam (Kerkewijk) en De Kegelbaan 1996/72/79 2003/8 1998/129/133 2001/77, 2001/82, 2004/20
Hament, G(ijs) Bakker 2001/82
Handelsbank Bijkantoor 1996/72
Hannisse Zaadhandel/verhuurder van marktkramen 2001/56
Hardeveld, van Groothandelaar in eieren 2002/64
Hardeveld(en), “de” van Textielgroothandelaren 2002/63
Hardeveld C. van Pension 'Berg & Bosch' 1996/72
Hardeveld C. van Drankenhandel, Hoofdstraat 2003/36
Hardeveld Jac. van Drukkerij & Boekhandel
Advertentie “De Ramp” (1953) 1996/72, 1999/86, 2003/10
Hasselaar Brandstoffenhandel 2002/69
Hees, Bertus van Muziekhandel (orgels, piano’s, grammofoon e.d. 2001/53
Heidemaatschappij, Nederlandse (Heidemij.) Vereniging tot algemeen nut, zich ten doel stellende in Nederland de opbrengst van gronden en viswater te verhogen en de instandhouding van bossen en beplantingen te bevorderen 2002/83 ev..
Heij, Firma H(endrik) Hzn., Markt B 319 Grossier (noemde zich: fabrikant in sajetten)
“op de hoek Hoofdstraat/Zandstraat” (eerste werkgever W.J.J. Keman) 2002/57, 2002/62
Heij, “de” fam. Textielgroothandelaren 2002/63
Henken, G. Expediteur 2003/8
Herberg Het Bonte Paard “waar men Veenendaal binnenkwam” 2001/6
Herberg De Klomp “aan het eind van de Boveneindse Grift” 2001/6+8
Hertog, W.M. den Uitgever te Utrecht; (tijdwoord prof. G. Wisse: Gods sprake uit den stormvloed (1953) 2003/22
Heuvel, Sander van de Slager 2001/56
Hiensch, G.J. Elektricien 2003/103
Hiensch Textielwinkelier 2001/56
Hiensch, Jan (Zuinige) bakker, bijgenaamd “de krent” 2002/45
Hiensch Mode Vier generaties 1999/89
Historisch Boerderij-Onderzoek, Stichting Onderzoek naar de waarde als monument van keuterboerderij Berkestein, Vondellaan 57 2003/72
Hoeven, W.F. ter Drukker – neemt in 1953 de uit Brouwershaven geëvacueerde fam. de Oude op in zijn woning Parallelweg 10 2003/25
Hofland Kruidenier 2001/82
Hollandia Wol- en Kousenfabriek, eerder Stoom Sajet- en Kousenfabriek De Hoop
NV Gebr. van Leeuwen
Stakingen 1973 in samenhang met die bij SKF
Monumentale gebouw aan het Verlaat zal worden gesloopt 1996/58/67/175, 2001/27ev. 2003/87, 2005/121
Hollandia Tricotage Vermaakt in de oorlog ondergoed 2000/77
Hoop, Stoom Sajet- en Kousenfabriek De Gebr. Van Leeuwen 2001/29
Hootsen E.H., fa. Galanterieën en huishoudelijke artikelen 1998/150, 2003/4, 2005/74
Hootsen, Mej. M.N. Pension Bergzicht 1996/72
Themanummer Julianaziekenhuis 1997/sep
Hotel Neder-Veluwe te Bennekom Plaats waar, in 1941, bijeenkomsten werden belegd ter toelichting van de ruilverkavelingsplannen 2002/91
Hotel De Klomp te De Klomp Als boven 2002/91
Hotel De Korenbeurs te Veenendaal Als boven/plaats waar de schatter en de leden van de Plaatselijke Commissie zich konden vertrouwd maken met het schatten van de te verkavelen percelen 2002/91/92
Hotel De Roskam te Veenendaal Plaats waar, in 1942, de lijst van rechthebbenden binnen de ruilverkavelingsplannen werd besproken en later de belanghebbenden bij de schattingen voor een voorbespreking werden uitgenodigd
Plaats waar, in 1943, de belanghebbenden bij de ruilverkaveling hun wensen kenbaar konden maken
Plaats waar, in 1951, de afsluiting van de ruilverkaveling aan de orde kwam 2002/94, 2002/95, 2002/96
Hotel Bothof te Bennekom Als voren met betrekking tot bespreking van de schattingen
Plaats waar, in 1943, de belanghebbenden bij de ruilverkaveling hun wensen kenbaar konden maken 2002/94, 2002/95
Huibers, M.G. Belastingconsulent 2003/17
Huibers, Wim Grossier in huishoudelijke artikelen 2002/63
Huibers & Jarring, Architectenbureau Ontwerp aula begraafplaats 1985 2004/49
Hunnik, van Kaasgroothandel 2002/64
Hunnik, M. van Slager 1996/72
Huytink en Van Erk, fa. Aannemers bouw Julianakerk 2003/48
Janssen, E. wapenhandelaar 2003/4
Jansen, fa. Handel in huishoudelijke en veel andere artikelen, Nieuweweg 2002/59
Jansen, Henny (Drogisterij “De Vijzel” Drogist, apothekersassistent
zie advertentie op officieel programma voor 6 januari 1937 1999/99, 2001/81
Jansen L.W. Vleeschhouwer 1996/72
Jurgens /(Van den Bergh & Jurgens) Fabrikanten van Levensmiddelen o.a. margarine 2003/63
Kampen, van Melkboer 2001/56
Keman, Wim Café, loodgietersbedrijf 2001/54
Keman, W(im).J.J Textielgroothandelaar (zie Kemazo)
Neemt in zijn huis Parallelweg 9 in 1953 de fam. de Oude, evacués uit Brouwershaven, op 2002/62, 2003/25
Kemazo Groothandel (W.J.J. Keman en 2 zonen) 2002/62
Kessel, fa. Wed. van Transportonderneming 2003/8
Klerekoper Leverancier van ? aan Louis van Beek 2002/57
Kleuver & Ertman, fa. De Groothandel (Marinus de Kleuver & Hendrik Ertman) 2002/62
Klomp Jansz., Wessel Molenaar op de Stichtse molen, 1855 2002/21
Knijff, Ph.A. Koperslager en pompenmaker 1996/72
Koehoorn, Jan en Willem Autorijschool, handelend onder de naam JAWIKO 2002/18
Koek- en Banketfabriek Vuijk en Van Stempvoort 1996/72
Kloot, Freek Veehouder 2001/59
Kniphorst Boekverkopers (Wageningen) Boekhandel (zie Boek: Een eerlijke plaets)l 2003/59
Kolenmijnen, Nederlandse – in Limburg Oranje Nassau 1, Willem, Sophia, Wilhelmina, staatsmijnen Hendrik (Brunssum), Emma (Hoensbroek) en Maurits (Geleen) 2002/68/69
Koning, de Tabakswinkelier 2001/82
Kool, G. (Koolboeken, Ederveen) (antiquarische) Boekhandel, voorheen te Veenendaal 2001/96, 2003/57
Kooten, Boekhandel van Boekhandel etc.
Ondersteunt uitgave Geschiedenis van Veenendaal financieel 2001/26, 2003/58, 2001/16
Kooten, van Brandstoffenhandel 2002/69
Kraan & van Kuijk Levensmiddelen Groothandel 2001/52, 2002/64
Kreel, Bernard (Nard) van Architect en aannemer 2004/45/48
Kuilen, van der Bode(dienst) op Lunteren en Barneveld 2002/60
Lagerweij, Bart Caféhouder 2001/56
Lamme, H(enk) Fotograaf 2003//3
Leeuwen, van Brandstoffenhandel 2002/69
Leeuwen N.V. Gebr. van Hollandia Wol/sajetfabriek
Deelnemer aan optocht t.g.v. huwelijk J&B 7 januari 1937 1996/58/67/72, 2001/80/83
Leeuwen, Gebr. H(endrik) en J(acob) Oprichters van Stoomspinnerij en –breierij firma Gebr. Van Leeuwen, later Hollandia Wol- en Kousenfabriek;
Begonnen in voormalige brouwerij 2002/57 ev.. 2003/36
Leeuwen, GeHa van Groothandel in olieproducten 2002/64
Leeuwen, Geha van Pand (Hoogstraat) staat er nog, hoewel verbouwd 2003/36
Leeuwen, G.H. van Fabriek van ledikanten etc. 1996/71
Leeuwen, J(acob) Oprichter N.V. Handelmij. v/h. J. van Leeuwen (zie ook Gebr.) 2002/57
Leidsche Wolspinnerij NEWO/NEVEDA Wolfabriek 1997/102ev., 2001/29
Leijdenroth, W. te Utrecht Uitgever van o.a. de voorlopige lijst van Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst (1908) 2003/67
Levi Seligman Tabaksspinnerij (1705) 1999/6/39
Levi, S Leverancier van ? aan Louis van Beek 2002/57
Loenen, Apotheker van (te Utrecht) Levert gratis medicijnen voor watersnoodslachtoffers 1855 2005/6
Loosdrecht, van de (zie Arie Molenbeek) Smederij 2001/55
Loosdrecht, J. van de Groothandel in zoetwaren, deed zaak over aan T.M. van Beek, begon later een makelaardij 2002/64
Lustgraaf, Gebr. van de Transportonderneming 2003/8
Manen, Willem van (het Kamerlid) Kleermaker 2001/94
Manen fa. Van Damesmode 1999/129, 2003/53
Mark, Jelis Groothandel in zoetwaren aan de Holleweg 2002/64
Mark, P(iet) Boekhandelaar 2001/56 2002/57
Methorst bode(dienst) te Scherpenzeel 2002/60
Middelhovens(s), “de” textielgrossiers 2002/63
Modevakschool mej. Gerrits Deelnemer aan optocht t.g.v. huwelijk J&B 7 januari 1937 2001/83
Molenbeek, Arie Smederij 2001/53/55
Montagne, La Hotel-restaurant aan de Cuneraweg bij Veenendaal 2002/95
Monte Christo Sigarenfabriek (nu moskee)
Vermelding als kleinere sigarenfabriek dan Ritmeester/Panter
Marinus van Elst heeft sigarenbandjes van – in zijn verzameling 1999/45, 2001/91, 2002/99
Mourer, Jac. Juwelier te Amersfoort en Zierikzee (in Zierikzee gebrachte reparaties waren na watersnood 1953 af te halen te Amersfoort) 2003/20
Nakken, Willem (meubelmaker te Apeldoorn) Vervaardigde het interieur van de Julianakerk 2003/49
Nederlandsch Bijbelgenootschap Schenkt 200 bijbels ten behoeve van watersnoodramp-slachtoffers 2005/9
Nederlandsche Rijn-Spoorweg Maatschappij Verschaft werk (50 á 60 personen) aan slachtoffers van de watersnoodramp 2005/13
Nieuwe Molen De Gedicht van W(out) Jansen 2000/134
Nieuws van Veenendaal en Omstreken, Het Dag-, Week- of Reclameblad ? 2002/91
Nijverheid De (voorloper van Ritmeester) Gebroeders van Schuppen 1996/72
Notariskantoor Ottens Ondersteunt uitgave Geschiedenis van Veenendaal financieel 2001/16
Notariskantoor Vinke In 2001 gevestigd in voormalige directeurswoning gasfabriek 2002/49
OD205 Bureau voor planologie, architectuur en landschap; inventariseert o.a. voor Veenendaal waardevolle gebouwen 2003/68 ev..
Oeben Zaadhandel/verhuurder van marktkramen 2001/56
Ojik, A(b) J. van Textielhandelaar (markthandel) 2002/57
Ohrtmann (zie ook Oortman) Horlogemaker 2003/4
Oortman Horlogerie 2001/55
Oosterbaan Martinius, H.H. Uitgever van Het Nieuws, Weekblad voor Veenendaal e.o. 2002/18
Otting. Cord Fotograaf (freelance) 2001/41
Panter (en Tijger) (H. & J. van Schuppen) Sigarenfabriek
Deelnemer optocht t.g.v. huwelijk J&B 7 januari 1937
Gecombineerde advertentie Panter Mignon en Ritmeester
Marinus van Elst heeft sigarenbandjes van – in zijn verzameling 1996/74, 2001/80/83, 2001/91, 2002/99
Patrimonium Woonstichting v.h. Bouwvereniging Boekje t.g.v. 50 jaar Franse Gat
Bespreking boekje “Een zonnig gevoel” 2004/2/24, 2004/72
Pauk Galanterieën en huishoudelijke artikelen 2001/53
Pehavee (L. Heij) Textielfabriek 2001/29
Pernis H.A. van Uitgever 'Het Nieuws' 2000/121
Pettenfabriek, De Eerste Veenendaalsche Producent van hoeden en petten 2002/4
Philips Duphar Nieuw bedrijf bij De Schup 1997/73
Poel, Vrouw van de Snoepwinkelierster 2001/56
Politie District Heuvelrug, Veenendaal Verkoper boekje: Meewerken aan een veilig Veen 2003/59
PUEM (Provinciale Utrechtse Electriciteits-Maatschappij) Bereid straatverlichting aan te leggen langs Spoorlaan, mits fam. Van Amerongen overging tot elektrisch koken 2002/42
Querngester, Gijsbertus Jan Willem Bierbrouwer; klaagde in 1879 bij gemeentebestuur over berijdbaarheid van het Verlaat 2003/36
Raet Systems & Services Schenkt computers aan HVOV 1996/5/35
Rank, Evangelische Boekhandel de Boekhandel 2001/28
Ravenswaaij, S.C. Melkhandelaar 2003/103
Ravenswaaij, fa. W. van Expediteur 2003/8
Recter Apotheek 2001/53
Reformatorisch Dagblad Landelijk dagblad 2002/104
Regout & Zoon Petrus Ceramique 1996/20
Ritmeester, De Sigarenfabriek
Deelnemer optocht t.g.v. huwelijk J&B 7 januari 1937
Advertentie Vorstenlanden-Ritmeester sigaar 1932
Gecombineerde advertentie Ritmeester succes en Panter
Marinus van Elst, die er zijn werkzame leven begon, heeft sigarenbandjes van – in zijn verzameling
Gift aan Rampenfonds (watersnood 1953)
Biedt excursie aan geëvacueerden watersnood
Marinus en Jochem van Schuppen oprichters
Uitvinding bolknak zorgt voor toename werkgelegenheid
Evert Brouwer begon zijn carrière als loopjongen bij dit bedrijf 1996/74, 1999/45, 2001/80/83, 2001/90, 2001/91, 2002/97/99, 2003/9, 2003/13, 2005/74 e.v., 2005/108, 2005/146 e.v.
Roessingh & Zn. Mij. voor Textiel-Industrie 1996/72/74, 2001/29, 2004/18
Rosenbaum Leverancier van ? aan Louis van Beek 2002/57
Roskam Hotel de K. de Bruijn
Onder aan de Markt 1996/72, 1998/133
Ruiter fa. Anton de Manufacturenhandel 1958- bedrijf viert 75-jarig bestaan (foto) 1999/81, 2000/78, 2005/109/110
Ruiter Jzn. Jan de Grossier in koloniale waren. 2002/64 “aan het Verlaat” 1996/71, 2002/64
Rijnpost Weekend Weekblad voor Veenendaal en omstreken 2002/103
Rijswijk, Instituut van Deelnemer aan optocht t.g.v. huwelijk J&B 7 januari 1937 2001/80
Rijswijk, Handelsinstituut Van Watersnood 1953 geëvacueerden, die studeerden voor middenstandsdiploma, kregen gratis les 2003/20
Scheepjeswol Wed. D.S. van Schuppen & Zoon Themanummer Harmonie 1996/67/72, 2001/40, 1997/mei
Scheepjeswolfabriek Biedt excursie aan geëvacueerden watersnood 1953 2003/19
Scheur, Jan van de Grossier in huishoudelijke artikelen 2002/63
Schimmelpenninck Sigarenfabriek te Wageningen 2005/74
Schoemaker, P.J. Citymagazijn, Galanterieën enzovoort 2002/57
Schoonhoven, G.J. van Transportonderneming 2003/8
Schup, De -, schip van wol Zie gedicht van W(out) Jansen 2000/134
Schuppen, van Brandstoffenhandel 2002/69
Schuppen, Aletta van (geh. m. E.H. Hootsen) Winkel huishoudelijke artikelen Hoofdstraat)-zie: Hootsen 2005/74
Schuppen, C.A. van Cavansa sigarenfabriek 2005/72
Schuppen, G. van In manufacturen 1998/159
Van Schuppen, G. en H. textielgroothandelaren 2002/63
Schuppen, Gebr. van Tabaks- en Sigarenfabriek 'De Nijverheid' Ritmeester J(ochem) van Schuppen Hz 1996/72, 1999/41/43, 1998/135
Schuppen, Gerrit van (*1859) Textielwinkelier “het Stoepje” 2005/76 e.v.
Schuppen, Hanneke van Dameskleding 1999/101
Schuppen, Hendrik van (*1802 - ?) Wolkammer, tolgaarder (vader van Hendrik – (1827-1901) 2005/72/73
Schuppen, Hendrik van (1827-1901) Manufacturier (Kerkstraat, later Hoofdstraat) 2005/73 e.v.
Schuppen, H.& J. van - fa. (Panter Sigarenfabriek) Deelnemer aan optocht t.g.v. huwelijk J&B 7 januari 1937
Namen staan gedrukt in binnenzijde van doosjes met Panter Mignon sigaren 2001/80/83, 2005/72
Schuppen, Hein (Hendrik - *1862) van Dames-, heren- en kindermode 1999/103, 2005/75
Schuppen, H(enk) van Brandstoffenhandel, Beatrixstraat (48) 2005/72
Schuppen, Jac.(Jacob) van Ledikanten en bedden/textiel in de Gortstraat 2003/20/2005/72/81 e.v.
Schuppen, Jan Bertus (*1934-) Textielgroothandelaar, later bonnetterie – 1991 overgenomen door zoon Jos (“Di Gianni”) 2005/83 e.v
Schuppen Jan Hendrik van (1884-1975) en Jan Hendrik (*1921-) (Jan van Schuppen Mannenmode) Herenkleding Aankondiging lezing over 100-jarig bestaan Nabeschouwing lezing 17 juni 2004, 1999/100/101, 2005/76/ e.v., 2004/64, 2004/89
Schuppen, Jochem van Sigarenfabrikant (Ritmeester) 2005/74 e.v.
Schuppen, Marinus van Sigarenfabrikant (Ritmeester) 2005/74 e.v.
Schuppen, Piet van Makelaar 2005/72
Schuppen Wout van Elektriciteitswinkel 1999/75
Schuppen & Zn. fa. E. van Brandstoffen en Stookolie 1996/75
Schuppen & Zn. Wed. D.S. van/ Koninklijke Veenendaalsche Sajet- en Vijfschachtfabriek v/h Scheepjeswol/sajetfabriek
Deelnemer aan optocht t.g.v. huwelijk J&B 7 januari 1937
Riolering kwam uit op de Grift in de Zandstraat en verfstoffen kleurden water van die grift
Vergeleken als werkgever t.o.v. SKF (aankondiging lezing)
Bezoek H.M. Koningin Juliana, 24 september 1976
Tijdelijk noodziekenhuis april/mei 1945
Ouders Wim van Elst kopen grond voor woonhuis van ..
Bedrijfsblad DS heette in 1958 “Het Scheepje”
Gerrit Diepeveen (23-6-1859 – 31-7-1960) ging op dertienjarige leeftijd bij de DS werken in navolging van zijn vader
Het bedrijf lag vroeger tweemaal per jaar twee dagen stil 1996/67/72, 2001/29, 2001/83, 2002/40, 2003/64, 2004/55, 2004/69, 2005/115, 2005/137, 2005/139, 2005/141
Schuppen Makelaardij, van Opgericht door Pieter Antoni – (1924-1997) 2005/80
Schuppen, firma W(out) van Plaatste een Erres ontvangtoestel in de Oude Kerk, waardoor van daaruit de opening van de Julianakerk kon worden beluisterd 2003/50
Schut Rijksgediplomeerd. Betere Schoenreparatie 1996/75
Schuur J. Juncker rijwielen 1996/75
SKF, N.V. Nederlandsche Mij. van Kogellagers Producent van kogel- en rollagers
Belicht als werkgever (aankondiging lezing)
Verslag lezing Johan Slok, getiteld: SKF: misschien wel de beste werkgever van Veenendaal
Onder de titel “Een zwaar bedrijf” een beschrijving van het bedrijf in woord en beeld 2002/16, 2003/64, 2003/83 ev., 2005/144
Slotboom Kapper 2001/56
Slotboom, fa. A. Groothandel in zoetwaren, Hoofdstraat 78 2002/64
Sluis, van der Brandstoffenhandel 2002/69
Smit Melkboer 2001/56
Son, W(im) A.J. van Fotograaf, journalist, uitgever 2001/52/53
Speijer Leverancier van ? aan Louis van Beek 2002/57
Stemerdink, G.J. Expediteur 1996/72
Stempvoort(s), “de” van Groothandel in zoetwaren, had magazijnen aan de Hoofdstraat 2002/64
Stoepje, Het Txtiel- (manufacturen, dameskleding)winkel van Gerrit van Schuppen 2005/76/77
Stokvis, firma W.J. (te Arnhem) Leverancier van de koperen kroon (verlichting) in de Julianakerk 2003/49
Stuijvenberg, C.A. van (G.C. van) Bouwkundig aannemer 2004/47
Stuijvenberg, P.A. van Timmerman/aannemer 2001/55
Swart Leverancier van ? aan Louis van Beek 2002/57
Tabaksspinnerij (1705) A. Cohen & Zn./Seligman Levi 1999/6/39
Tak Jzn., J.F. (Co) Drogist, assistent- Apotheker Drogisterij aan de Hoge Kant (Hoogstraat), begonnen 1904 1996/72, 2002/31
Takken, N Smederij 2001/55
Valkman, J.R. Uitgever 2005/71
Vallei, De Nieuwsblad voor Veenendaal en Omstreken 2003/5-34
Veenendaal, Jan Slager 2001/56
Veenendaalsche Courant Algemeen nieuws- en advertentieblad voor de Gelderse Vallei 2003/5-34
Veenendaalsche Stoomspinnerij en Weverij (VSW) Linnenspinnerij en –weverij Riolering kwam uit op de Grift in de Zandstraat en verfstoffen kleurden water van die grift
Stakingen in samenhang met die bij SKF
Gerrit Diepeveen (28-6-1859 – 31-7-1960 moest als achtjarige bij de VSW gaan werken 1996/67/71/82, 2001/29, 2002/40, 2003/87, 2005/137
Veenendaalsche Stoom Weverij (VSW) Linnenweverij 1996/62
Veenhof Slager 2001/56
Veenraadschap de Gelderse en Stichtse Venen Verkreeg de eigendom, beheer en onderhoud van alle “waterleidingen” binnen zijn gebied na de ruilverkaveling 2002/94
Velde, D. van der Horlogemaker, repareerde belangeloos uurwerken, die tijdens watersnood 1953 met water in aanraking waren geweest 2003/20
Veldhuizen, van Boekhandelaar 2001/55
Veldhuizen, Gijsbertus van Bodedienst/expediteur 2001/55/58
Vemiez Veenendaalse Melkinrichting en Zuivelfabriek 1997/133ev.
Verdouw, C. Tabakshandelaar in de Hoofdstraat 2003/36
Vermicelli- en Macaronifabr. Blanken en Van Buuren 1996/72/74
Verpakkings Industrie Veenendaal Bespreking Jubileumboek – 1953-2003
Vermelding ontvangst jubileumboek 2003/77, 2003/109
Versteeg fa. B. Schoenhandel 1999/83
Vetex Groothandel (voortzetting door Dirk Recter van groothandel Van Woudenberg & Recter, na uiteengaan van de vennoten) 2002/62
Voget Fotograaf (gevestigd aan de) Patrimoniumlaan 2001/81
Vonk, Bart Caféhouder, later ook Hotel en restaurant (Kerkewijk 13) 2004/68
Voorpost, De (te Wageningen) Grote afnemer van fa. Wed. L.N. van Essen 2003/54
Vos, H. (te Bussum) Zakenrelatie fa. Wed. L.N. van Essen 2003/54
Voskuilen, van Brandstoffenhandel 2002/69
VSW (Veenendaalsche Stoomspinnerij en Weverij N.V.) Linnenweverij
Vergeleken als werkgever t.o.v. SKF (aankondiging lezing) 2003/36, 2003/64
Vuijk en Van Stempvoort Koek- en Banketfabriek 1996/72
Walsem, A. van Tabakswinkelier 2001/56
Waterschap Vallei en Eem Aankondiging lezing 27 januari 2005 over Watersnood 1855 door mw. M. Mijnssen-Dutilh, archivaris 2004/92
Weerd, van de Tabakswinkelier 2001/56
Weerd, Garage/autoherstelbedrijf van de In voorm. Gelderse School aan de Prins Bernhardlaan 2001/80
Wijnberg Leverancier van ? aan Louis van Beek 2002/57
Wit, Simon de Landelijk kruidenierswarenbedrijf 2003/63
Woudenberg van Machinale Sajet Fabriek 1996/67, 2001/29
Woudenberg & Recter, Van Groothandel (Hendrik Anthonie van Woudenberg & D.H. Recter) 2002/62
Zanten, van Brandstoffenhandel 2002/69, 2005/106
Zanten H. van Boekhandelaar 1996/15
Zanten, H.C. van Boekhandelaar, Hoofdstraat A 58 (1881-1890), A 62 (1891-1900), thans Hoofdstraat 86 2002/50
 

Nieuws

19-1-2021 Het documentatiecentrum van onze vereniging is gesloten in verband met de lockdown tot en met 9 februari 2021.

lees meer

26-12-2020 Het Gedenkpark De Oude Begraafplaats heeft een eigen website.

lees meer

09-12-2020 Historische Vereniging Oud Veenendaal schenkt Molen de Vriendschap een kweern.
Vrijdag 4 december vond de officiële overhandiging aan molenaar Peter Tijssen en bestuurssecretaris Gert van Grootheest plaats.

lees meer
Inschrijven?Ga naar ons inschrijfformulier

Veenendaal van vroeger

Heb je altijd willen weten hoe Veenendaal er vroeger uit heeft gezien? Ga dan naar ‘kiekjes’ en blader door de foto’s.

lees meer.