Secretariaat

U kunt ons per e-mail bereiken via info@oudveenendaal.nl of per brief aan het secretariaat HVOV:
Eekwal 3, 3904 DL Veenendaal

 

Documentatiecentrum

Kees Stipplein 78, 3901 TP Veenendaal
telefoon 0318 - 582 668 

Openingstijden documentatiecentrum:
dinsdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur
donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur 
zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur.
Of per afspraak via 06 54 91 19 91

 

Ledenadministratie

U kunt de ledenadministratie bereiken via een e-mail aan ledenadministratie@oudveenendaal.nl of per brief aan de ledenadministratie,
t.a.v. de heer Albert Hempenius
Kees Stipplein 52
3901 TP Veenendaal
Tel.: 06 - 8668 7254

De ledenadministratie van de vereniging beschikt over ledeninformatie, waar wij op verantwoorde wijze mee omgaan. Lees hier onze Privacyverklaring.

 

Lidmaatschap

De contributie bedraagt € 25,- per jaar. Het lidmaatschap van de vereniging loopt gelijk met het kalenderjaar.
Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de administrateur van de vereniging. Opzegging wordt altijd van kracht per 31 december van het lopende jaar. Uiterlijk één maand voor dat tijdstip dient de beëindiging van het lidmaatschap bij de administrateur kenbaar gemaakt te zijn. Deze regel is niet van toepassing in geval van overlijden.
 

Financiën

Men kan onze vereniging ook door middel van schenkingen en erfenissen steunen. Vanaf 1 januari 2008 zijn schenkingen en erfenissen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als een instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit is met de HVOV het geval: zij heeft op 29 juli 2008 deze status verkregen. Banknummer: NL62 RABO 0395.1101.06 t.n.v. Historische Vereniging Oud Veenendaal. Vragen over financiële zaken kunt u per e-mail stellen aan penningmeester@oudveenendaal.nl
Het nummer van de Kamer van Koophandel is 40480574.
 

Webmaster

Op- of aanmerkingen over deze website kunt u doorgeven aan de webmaster Hennie Henzen door een e-mail te sturen via webmaster@oudveenendaal.nl.

 

 

Nieuws

02-06-2021 Na ruim een half jaar gaat het documentatiecentrum weer open en kunnen we eindelijk weer bezoek ontvangen! Vanaf dinsdag 8 juni bent u weer welkom.

lees meer

26-12-2020 Het Gedenkpark De Oude Begraafplaats heeft een eigen website.

lees meer

09-12-2020 Historische Vereniging Oud Veenendaal schenkt Molen de Vriendschap een kweern.
Vrijdag 4 december vond de officiële overhandiging aan molenaar Peter Tijssen en bestuurssecretaris Gert van Grootheest plaats.

lees meer
Inschrijven?Ga naar ons inschrijfformulier

Veenendaal van vroeger

Heb je altijd willen weten hoe Veenendaal er vroeger uit heeft gezien? Ga dan naar ‘kiekjes’ en blader door de foto’s.

lees meer.