Tijdelijk Ereveld in Veenendaal

Geplaatst op 17-02-2020

De werkgroep Graven Oorlogsslachtoffers Munnikenhof van onze vereniging zal ter gelegenheid van ‘75 jaar bevrijding’ op de begraafplaats aan de Munnikenweg een ‘Tijdelijk Ereveld’ inrichten. Dit ter nagedachtenis aan allen, die geboren zijn, woonden, werkten, omkwamen, ondergedoken zaten of gemobiliseerd waren in Veenendaal en door oorlogshandelingen om het leven kwamen.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om met de werkgroepleden, een tweetal wethouders, het bestuur van de Historische Vereniging Oud Veenendaal, nabestaanden en andere belangstellenden, op 4 mei om 15.00 uur mee te wandelen langs ongeveer 235 kruizen en/of Davidsterren die geplaatst zullen staan langs de paden op de begraafplaats. Ook zal men langs een aantal van de zeventig graven van oorlogsslachtoffers wandelen die daar begraven liggen of begraven hebben gelegen. Bij al déze graven staat een tekstbord met foto van de slachtoffers en een beschrijving van de wijze waarop zij om het leven kwamen. Onderweg staan we ook even stil bij enkele tekstborden. Op die plaatsen heeft een viertal Italiaanse oorlogsslachtoffers, een viertal evacués en hebben de vijf bij het Kruis op de Berg geëxecuteerden, begraven gelegen. In grafkelder 28 hebben 24 slachtoffers tijdelijk begraven gelegen in verband met heftige beschietingen.   

Nog elk jaar komt de werkgroep WO2 slachtoffers op het spoor die iets hadden met Veenendaal en wiens naam tot dusver niet wordt genoemd. Het Tijdelijk Ereveld zal dit jaar dan ook 35 namen meer tellen dan in 2015. Niet alleen namen van burgers zijn bekend geworden, ook heeft de werkgroep een groot aantal namen van militairen weten te achterhalen. Deze waren in de Tekenschool, de Gelderse school of bijvoorbeeld in boerderij Groot Ruisseveen gemobiliseerd en zijn in de meidagen van 1940 gesneuveld. Tevens zijn van een aantal in Veenendaal ondergedoken en daarna vermoorde Joodse onderduikers de persoonsgegevens achterhaald. Voor hen zijn Davidsterren gemaakt waarop, net als bij de kruizen, de naam en leeftijd van het slachtoffer vermeldt staat. Op deze wijze willen we hen die gevallen zijn voor het vaderland of getroffen zijn door granaten of anderszins zijn omgekomen, eer bewijzen. Het Tijdelijk Ereveld is te bezoeken vanaf maandag 4 mei tot en met zondag 10 mei. In de box aan het toegangshek treft u een plattegrond met informatie over de slachtoffers.

OPROEP
De werkgroep is druk doende om binnen enkele jaren een boek uit te geven waarin alle slachtoffers die op het Tijdelijk Ereveld genoemd worden vermeld zullen staan. De werkgroep zoekt daarom naar foto’s uit de oorlogstijd. Heeft u die? Wilt u een berichtje mailen naar oorlogsgraven@oudveenendaal.nl . Of het foto’s zijn van door oorlogsgeweld verwoeste huizen, de evacuatie in mei ‘40 of van de bevrijding, alles is welkom!

Werkgroep Graven Oorlogsslachtoffers Munnikenhof

Foto's herdenking 4 mei 2019

 

« Terug naar overzicht

Nieuws

In verband met het coronavirus heeft de Historische Vereniging Oud Veenendaal haar ledenbijeenkomst van 19 maart a.s. in Eltheto geannuleerd.

lees meer

De Historische Verenging Oud Veenendaal, Het Gemeentearchief Veenendaal, en Het Museum Veenendaal hebben samen met School & Cultuur en De Werkhoven ‘Geschiedenis voor u’ een prachtig project voor de bovenbouw van de basisscholen gemaakt.

lees meer

De werkgroep Graven Oorlogsslachtoffers Munnikenhof zal ter gelegenheid van ‘75 jaar bevrijding’ op de begraafplaats aan de Munnikenweg een ‘Tijdelijk Ereveld’ inrichten.

lees meer
Inschrijven?Ga naar ons inschrijfformulier

Veenendaal van vroeger

Heb je altijd willen weten hoe Veenendaal er vroeger uit heeft gezien? Ga dan naar ‘kiekjes’ en blader door de foto’s.

lees meer.