Werkgroep dialect, veldnamen, straatnamen en bijnamen

Doelstelling
Bestuderen welke rol bepaalde aspecten van taal spelen in de geschiedenis van Veenendaal en de resultaten van dit onderzoek openbaar maken om zodoende een stuk cultureel erfgoed vast te leggen dat dreigt te verdwijnen. Het Veense dialect wordt steeds minder gesproken, bijnamen worden minder gegeven, oude veldnamen raken in het vergeetboek en oude straatnamen worden niet meer begrepen.

Leden:

Henk van ’t Veld (voorzitter), Wim Diepeveen, Wim Goedhart, Jan van de Haar,
Cees van Oeveren, Hans Pater en Peter Will

Dialect
Contact: dialect@oudveenendaal.nl

Werkwijze
Onderzocht is met behulp van informanten welke de dialectkenmerken van het Veens zijn, ook in verhouding tot naburige dialecten. Op schrift gesteld zijn een uitvoerige woordenschat en talrijke uitdrukkingen en gezegdes, verhalen en gedichten. Uitbreiding van deze taalschat heeft alle aandacht. Een voorbeeld van een verhaal, getiteld: Sneeuwwitje, een sprookje van Grimm, naverteld in Veens dialect: kunt u hier downloaden.

Veldnamen
Contact: dialect@oudveenendaal.nl

Werkwijze
In een publicatie zijn 264 veldnamen in voormalig Gelders en Stichts Veenendaal in kaart gebracht; hun ligging is beschreven en hun betekenis aangegeven. Het cultuurhistorisch belang van veldnamen voor bestemmingsplannen zal wellicht een volgend aandachtspunt zijn.

Straatnamen
Contact: dialect@oudveenendaal.nl

Werkwijze
Een boek is verschenen over de betekenis en geschiedenis van al langer bestaande Veenendaalse straatnamen. Recente aanvullingen verschijnen op de website van de Gemeente. Nieuwe namen die met de geschiedenis van Veenendaal te maken hebben, worden bij de Gemeente aangedragen voor nieuwe straten.

Bijnamen
Contact: dialect@oudveenendaal.nl

Werkwijze
Gegevens over meer dan 1000 bijnamen (‘uitschelle’) zijn verzameld en gepubliceerd: hoe luidden ze, aan wie werden ze toegekend, wat was de reden ervan? Gewerkt wordt aan een supplement met correcties en aanvullingen.

 

< Terug naar werkgroepen

 

Nieuws

Ergens in Veenendaal: vishandel Rosendaal

Wim Rosendaal vertelt over de geschiedenis van de vishandel, waarvan zijn opa de grondlegger is.

lees meer

Grebbelinie bezoekerscentrum geopend.

Prof. mr. Pieter van Vollenhove heeft woensdag 5 juli jl. het Gebbelinie bezoekerscentrum geopend. Dit bezoekerscentrum staat op het terrein dat we kennen als het Fort aan de Buurtsteeg, daar waar vroeger camping De Batterijen was gevestigd.

lees meer

10 jaar Grebbelinieontwikkeling in Leusden in beeld

Over de Grebbelinie en het Landschapsontwikkelingsplan  is nu een korte film over gemaakt die we graag bij u onder de aandacht willen brengen.  De film staat nu online er zijn ook opnames van het Grebbelinieplatform

lees meer
Inschrijven?Ga naar ons inschrijfformulier

Veenendaal van vroeger

Heb je altijd willen weten hoe Veenendaal er vroeger uit heeft gezien? Ga dan naar ‘kiekjes’ en blader door de foto’s.

lees meer.