Werkgroep documentatie

Contact: documentatiecentrum@oudveenendaal.nl

Adres documentatiecentrum:

Kees Stipplein 78, 3901 TP Veenendaal, telefoon 0318 - 582 668

Documentatiecentrum

In 1992 is de eerste aanzet gegeven voor het opzetten van een documentatiecentrum voor de HVOV. Een aantal keren hadden we een locatie bij de gemeente voorgesteld, maar dat bleef helaas altijd zonder resultaat. In 1996 kregen we een aanbieding van de bibliotheek om daar een documentatiecentrum in te richten, maar helaas kwam dat er niet van omdat de bieb zelf in 1997 moest verhuizen.

Maar in 2001 werden we door de bibliotheek uitgenodigd om mee te gaan praten over de opzet van een nieuwe locatie. Tijdens dit overleg werd besloten dat de Historische Vereniging als volwaardige partner in dit project mee zou gaan doen. Na maar liefst negen jaar overleg en onderhandelen was het in 2010 zo ver dat we ons documentatiecentrum in De Cultuurfabriek konden betrekken. Uiteraard hebben we een aanloopperiode nodig gehad, waarin een team van vrijwilligers zich het archiveren eigen heeft gemaakt. En nu zijn we er helemaal klaar voor om ons archief te digitaliseren en voor onderzoek open te stellen.

Openingstijden

Dinsdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur
Donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur
Zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur
Of per afspraak via 06 54 91 19 91

Op dinsdag, donderdag en zaterdag zijn vrijwilligers aanwezig die volop met het archiveren bezig zijn, maar die de bezoekers ook graag te woord staan. Steeds meer bezoekers weten de weg naar het documentatiecentrum te vinden. Daar kunnen we uit op maken dat het centrum steeds meer bekendheid krijgt. Veel bezoekers stellen foto’s, film en ander materiaal ter beschikking. Het kan gedigitaliseerd worden zodat het origineel weer met de bezoeker mee naar huis kan, maar veel bezoekers schenken het materiaal aan de HVOV.

Het team

Het team van vrijwilligers bestaat op dit moment uit zeven personen:

Martin van der Bijl
Dirk den Hartog
Hennie Henzen (voorzitter)
Hans Huibers
Jan Slagman
Anne Slok
Jan Spies
Kees van Voskuilen

De interesse om deel van het team uit te maken groeit. Inmiddels is er een vaste kern van bezoekers. Zij weten veel van het oude Veen en zijn een grote hulp bij het determineren van foto’s en de omschrijving ervan in het archief. Er is een gezellig clubje mensen ontstaan, dat graag langskomt voor een praatje of een kopje koffie en zo bewust of onbewust een grote bijdrage levert aan de informatie die in het documentatiecentrum is opgeslagen.

< Terug naar werkgroepen


 

Nieuws

"Museumstukken en meer", een lezing door Martin Brink.

Ab van Kooten schreef een kort verslag van de bijeenkomst op 21 september jl.

lees meer

Monumentaal groen, een artikel geschreven door Wim van Heteren.

In het decembernummer van 2016 plaatsten wij een artikel, geschreven door Wim van Heteren, die op 16 maart 2017 een lezing verzorgde over dit onderwerp.

lees meer

De 'Boslaanschool' nader belicht

Anne Slok tekent een verhaal op uit de mond van Rijn van Welij over basisschool 'De Ceder', waarin juf Wilzing een belangrijke rol speelde.

lees meer
Inschrijven?Ga naar ons inschrijfformulier

Veenendaal van vroeger

Heb je altijd willen weten hoe Veenendaal er vroeger uit heeft gezien? Ga dan naar ‘kiekjes’ en blader door de foto’s.

lees meer.